Julkaisut asuntolatoiminnasta

Laadukas asuntolatoiminta

Opetushallitus on yhdessä SAKU ry:n ja koulutuksen järjestäjien kanssa laatinut suositukset laadukkaalle asuntolatoiminnalle. Oppaassa asuntolatoiminnan laatua tarkastellaan eri näkökulmista. Opas on tarkoitettu kaikille asuntolatoimintaa tarjoaville tueksi toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Toimiva asuntola nuorille! -selvitys

Tutustu SAKU ry:n selvitykseen kunnallisten nuorisotoimien ja ammatillisten oppilaitosten asuntoloiden yhteistyöstä.

Selvityksen taustalla oli tarve kartoittaa, tekevätkö ammatillisten oppilaitosten asuntolat yhteistyötä kunnan nuorisotoimen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa ja jos tekevät, millaista yhteistyö on. Lisäksi ajatuksena oli tiedustella eri vastaajaryhmiltä, millaisia mahdollisuuksia tai esteitä he yhteistyölle kokevat ja toisaalta, miten he arvioivat yhteistyön hyödyllisyyttä.

VANHAT JULKAISUT

Asuntolatoiminnan käsikirja pdf-tiedostona. (Päivitetty 2018, laadittu osana Koulutuskeskus Sedun Fiilistä asumiseen -hanketta)

Malli asuntolatoiminnan suunnitelmasta (Laadittu osana Koulutuskeskus Sedun Fiilistä asumiseen -hanketta)

VeKe – asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen työkalu

VeKe-malli on synnytetty toisen asteen oppilaitosten asuntolaohjaajien kentän tarpeisiin, heidän työnsä tueksi ja avaamaan mahdollisuuksia oman työn ja toimintaympäristön kehittämiseen.