Ohjelma 2015

Tulostettava sivu

Torstai 11.6.2015

09:00 Ilmoittautuminen ja aamupala
10:00 Asuntolapäivien avaus ja käytännön järjestelyt
          johtaja Anssi Tuominen, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
          kuraattori Matti Ilvonen, Kainuun ammattiopisto

10:30 Asuntolatoimintaa koskevan lainsäädännön selvitys
           lakimies Thomas Sundell, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
12:00 Lounas + majoittuminen
13:00 Osallisuus arjen käytänteinä
           Pirjo Junttila-Vitikka, Nuorisotutkimusverkosto
15:00 Virikkeitä asuntolan liikuntatoimintaan, käytännön harjoituksia
           Kainuun Liikunta ry
17:00 Saunamaailma
19:00 Päivällinen ja iltajuhla

Perjantai 12.6.2015

07:00 Aamupala

09:00 Asuntolatoiminnan esittelyfilmi
          Icona NY
10:00 Fiilistä asumiseen – hankkeen ajankohtaiset asiat
           projektikoordinaattori Raija Marttala, Sedu
10:30 Asuntoloiden ja seurakuntien yhteistyö
           asuntolaohjaaja Suvi Saunamäki, Sedu
           asiantuntija Elina Juntunen, Kirkkohallitus

09:00 - 11:30 rinnakkaisohjelma
Opiskelijatoiminnan koordinaattorien työpaja

  • Opiskelijakuntatoiminnan käytännön haasteet- Mistä resursseja?
  • Yhteisillä asioilla on väliä- Nuoren vaikuttajan herättäminen. 
  • Ammattiosaajan liikuntavuosi 2015 - 2016

11:30 Päätössanat
12:00 Ruokailu, huoneiden luovutus ja kotimatkalle